fbpx

Kako se izvodi uklanjanje mladeža radiotalasnim nožem?

U Solar Medical Centru se uklanjanje mladeža vrši u lokalnoj anesteziji (koriste se dve vrste anestezije, tako da je uklanjanje bezbolno). Radiotalasi visoke frekvencije se pomoću sonde i finih tankih elektroda usmeravaju na željeno mesto i na taj način se postiže atraumatsko razdvajanje tkiva, dezintegracija i evaporizacija patoloških promena koje se uklanjaju.