fbpx

Šta je Hašimoto tireoiditis?

Hašimoto tireoiditis je hronično zapaljenje štitaste žlezde uzrokovano postojanjem antitela prema tkivu štitaste žlezde koje naše telo stvara. Sam naziv bolesti jako uplaši pacijenta, a zapravo se radi o jednom stanju koje nije ni po čemu vitalno ugrožavajuće niti dovodi do ozbiljnijih poremećaja organizma.

Postojanje antitela, ukoliko je nivo hormona TSH, FT4 i T3 normalan, ne zahteva lečenje već samo praćenje hormonskog statusa. Nije potrebno ponavljanje nivoa antitela u krvi ukoliko su jednom detektovana povišena antitela. U nastavku se prati nivo TSH, FT4 i leči se u skladu sa vodičima lekarske prakse i onoga što klinički nalaz nalaže.