Konzilijarni pregledi

Usluga konzilijarnog pregleda je koncept koji omogućava da se više lekara različitih specijalnosti, timskim radom, pobrine da se postavi najpreciznija dijagnoza i da vam se zdravstveno stanje opservira i na taj način razjasni veći broj simptoma ili oboljenja.

Eksperti koji sačinjavaju konzilijarni tim postavljaju dijagnozu, a ukoliko je ona i dalje nedovoljno definisana i određena, predlažu dalje protokole za dijagnostiku.

Veoma je čest slučaj da je potreban pregled interniste i hirurga ili ginekologa, urologa, endokrinologa. Može se obezbediti i pregled infektologa sa dermatologom i ginekologom. Veliki broj bolesti zahteva pristup i postavljanje dijagnoze tzv. ekpertskih timova lekara koji mogu rešiti i najkomplikovanija stanja sa veoma raznolikom simptomatologijom. Naše telo je jedinstven, ali i međudelujući sistem u stalnoj interakciji, gde jedan organski sistem deluje na drugi. Poremećaj rada jednog organa deluje u smislu premećaja homeostaze koja se odražava na ostale funkcije bitne za dobar zdravstveni status.

Više specijalističkih mišljenja iz oblasti, koje se prepliću sa simptomima koje pacijent ima, kao i detaljnom analizom medicinske dokumentacije, laboratorijskih i drugih, neophodnih, dijagnostičkih postupaka se obezbeđuje, apsolutno, najprecizniji pristup lečenju. Rezultat zajedničkog stava više lekarskih doktrina pacijentu obezbeđuje savremeni integrativni pristup gde se ne leči bolest već pacijent.

Zakažite pregled

Naše osoblje će u što kraćem roku da odgovori na Vaš zahtev i da vas obavesti o slobodnim terminima. Budite slobodni da zakažete pregled putem forme na sajtu.