Osnovni higijenski tretman lica

Osnovni higijenski tretman lica - Ono što svako mora da odradi kada dođe kod nas jeste ovaj tretman! Po samom nazivu zaključujete da se radi o tretmanu koji predstavlja osnovu za sve ostale tretmane.