fbpx

Česta pitanja

Najpre nemam informaciju koliko godina imate, da li imate neki od alarmnih simptoma. Za to je ipak potreban pregled. Ono što Vam mogu reći je da mogu biti greške u ishrani, ovakva stanja mogu biti posledica napetosti i stresa što govori u prilog iritabilnog kolona. Da bismo došli do toga da se radi o banalnom-funkcionalnom poremećaju moramo isključiti ozbiljna stanja koja mogu dati ovakvu kliničku sliku. Pre svega mislim na inflamatorna oboljenja digestivnog trakta i karcinom.

Kada je u pitanju povišen holesterol potrebno je videti o kom tipu poremećaja metabolizma lipida se radi. Kakvi su nivoi holesterola i triglicerida, te kakav je odnos dobrog i lošeg holesterola. Potrebno je isključiti i hipotireozu kao stanje koje dovodi do povećanja masnoća u krvi. Odluka o terapiji se donosi na osnovu vrednosti holesterola, tipa poremećaja, postojanja komorbiditeta. Najbolje je da zakažete pregled kako bismo to prošli zajedno i kako bismo Vam pomogli da donesete najbolju odluku vezanu za Vaše zdravlje.

Dijabetes tip 2 je postalo masovno oboljenje poslednjih decenija. Vreme prelaska na insulinsku terapiju je individualno i zavisi od pravovremenog otkrivanja dijabetesa, načina lečenja, izbora lekova i saradnje pacijenta.

Ne treba se plašiti insulinske terapije, najvažnija je dobra glikoregulacija. Držanjem nivoa glikemije pod kontrolom preventiramo komplikacije dijabetesa koje mogu biti veoma teške.

Za dijabetes tip 2 lečen tabletama najvažnija mera je promena životnih navika pacijenta u skladu sa novootkrivenim stanjem. Pored toga važno je pravilno birati terapiju kojom će se šećer držati pod kontrolom, a neće dovesti do povećanja telesne težine pacijenta i neće dodatno iscrpljivati postojeće rezerve pankreasa.

Pušenje je riziko faktor za kardiovaskularni događaj, uz hipertenziju, hiperlipidemiju, poremećaj metabolizma šećera u krvi. Muškarci su nešto ranije u riziku za oboljenje krvnih sudova zbog hormonskih razlika između polova. Potreban je klinički pregled gde je neophodno izmeriti pritisak, poslušati srce, pluća, uraditi krvnu sliku, biohemiju sa lipidnim statusom kao i EKG. Na osnovu preporuka izrađene su tablice kardiovaskularnog rizika. U razgovoru sa lekarom dobićete podršku u smislu korekcija loših životnih navika, lečenje hipertenzije i metaboličkih poremećaja ukoliko postoje.

Karcinom debelog creva je bolest koja se može na vreme otkriti preventivnim pregledima i sa velikim uspehom lečiti ukoliko je blagovremeno otkriven.

Za sve pacijente, nezavisno od pozitivne porodične anamneze, preporuka je da se jednom u dve godine radi FOBT, test na nevidljivo-okultno krvarenje iz debelog creva. Sa pregledima se započinje kod osoba bez tegoba, koji nemaju vidljivo krvarenje iz debelog creva od 50. godine života. Pozitivan FOBT je indikacija za kolonoskopski pregled debelog creva. Statistički gledano najčešći razlog krvarenja budu hemoroidi, polipi i neka benigna stanja. Jedan broj pacijenta ima krvarenje kao posledicu karcinoma i prekancerogenih stanja.

Pregledi kod osoba koje imaju pozitivnu porodičnu anamnezu treba započeti ranije, deset godina pre godine života u kojoj je srodnik oboleo od karcinoma debelog creva. Deset godina traje kancerogeneza i to je vremenski prostor gde se može na vreme uhvatiti promena sluznice koja ima značaj.

Preventivni pregledi prostate rade se muškarcima preko 50 godina. Ukoliko tegobe nalažu svakako bi ih trebalo raditi i ranije.

Potrebno je jednom godišnje ispitati pacijenta o postojanju dizuričnih tegoba, postojanju pozitivne porodične anamneze na karcinom prostate, uraditi analizu urina, ultrazvučni pregled prostate sa rezidualnim urinom. Najvažnije je ovome dodati prostata specifični antigen -PSA koji se određuje iz krvi. To je zapravo tumor marker koji sa određivanjem ukupnog PSA i indexa PSA sa velikom senzitivnošću i specifičnošću pomaže da se na vreme otkrije karcinom prostate.

Postojanje dizuričnih tegoba, ultrazvučna detekcija rezidualnog urina uz miran PSA marker govori u prilog postojanja benigne hiperplazije prostate koja se uz dobru terapiju može staviti pod kontrolu i popraviti kvalitet života pacijenta.

Hašimoto tireoiditis je hronično zapaljenje štitaste žlezde uzrokovano postojanjem antitela prema tkivu štitaste žlezde koje naše telo stvara. Sam naziv bolesti jako uplaši pacijenta, a zapravo se radi o jednom stanju koje nije ni po čemu vitalno ugrožavajuće niti dovodi do ozbiljnijih poremećaja organizma.

Postojanje antitela, ukoliko je nivo hormona TSH, FT4 i T3 normalan, ne zahteva lečenje već samo praćenje hormonskog statusa. Nije potrebno ponavljanje nivoa antitela u krvi ukoliko su jednom detektovana povišena antitela. U nastavku se prati nivo TSH, FT4 i leči se u skladu sa vodičima lekarske prakse i onoga što klinički nalaz nalaže.

Umor je ponekad fiziološki kao poruka organizma da mu treba više odmora, sna i nekih rasterećujućih aktivnosti. Ponekad može biti znak nekih oboljenja. Najčešće su u pitanju anemija i poremećaj funkcije štitaste žlezde. I jedno i drugo stanje se lako otkrivaju fizikalnim pregledom, analizom krvi (KKS i TSH). Uz to potrebno je uraditi i EKG i ultrazvučni pregled štitaste žlezde.

Ultarzvukom posmatramo morfologiju štitaste žlezde (otkrivamo eventualno postojanje nodusa, hroničnog tireoiditisa). EKG je važan jer nam pruža informacije o srčanom ritmu. Poremećaj ritma koji prati anemiju i hipotireozu, ukoliko se radi o zdravom srcu, je prolazan. Lečenjem anemije ili poremećaja funkcije štitaste žlezde srčani ritam se normalizuje.

Preventivni pregledi se rade kod osoba bez tegoba, a u cilju unapređenja zdravlja. Važno je na vreme misliti o svom zdravlju, čuvati svoje telo i obavljati redovne preglede. Cilj preventivnih pregleda, onih koje obavljamo dok nemamo tegobe, jeste pravovremena dijagnoza najčešćih oboljenja. Kada se bolest otkrije na vreme moguće je njeno izlečenje, stavljanje pod kontrolu ili usporavanje toka oboljenja.

Efekat je u zavisnosti od tipa kože vidljiv 6 – 12 meseci.

Radiotalasni lifting je najprirodniji način „podmlađivanja“ kože, jer se ne ubrizgavaju nikakve supstance, već se koža stimuliše da sama produkuje kolagen, elastin i fibroblaste. Izgled nakon tretmana je prirodniji i tretmani su potpuno bezbolni i neuporedivo jeftiniji.

Metoda radiotalasnog liftinga je APSOLUTNO bezbolna, a tokom tretmana osećate samo blagu toplotu.

Radiotalasni lifting funkcioniše tako što se radiotalasi visoke frekvencije putem sonde usmeravaju u sloj kože u kome se nalaze kolagen i fibroblasti i stimulišu ih tako što dolazi do kontrakcije kolagenih vlakana, povećane produkcije elastina i fibroblasta, a na taj način koža postaje zategnuta i elastičnija, fine bore postaju nevidljive, a duboke redukuju – dobija se efekat podmlađivanja i svežiji izgled.

Hiperkeratoze se radiotalasnom metodom uklanjaju za 2-3 minuta bez ikakvih posledica.

Uklanjanje ovakvog mladeža se preporučuje i iz estetskih i iz medicinskih razloga, a lokalizacija na kapku ne predstavlja problem za njegovo otklanjanje radiotalasnom metodom pošto je ona vrlo precizna i ne oštećuje okolno tkivo.

Naslage koje imate se zovu ksantelazme i nisu opasne, ali predstavljaju estetski problem. Mogu se ukloniti radiotalasnim nožem za par minuta i bez ikakvih posledica.

Aparat emituje radiotalase visoke frekvencije koji se prenose putem tankih elektroda i tako se atraumatski, bez oštećenja okolnog tkiva, bez krvarenja, otklanjaju patološke promene. Metoda je bezbolna, nema ušivanja, previjanja, skidanja konaca i postiže se maksimalni estetski rezultat.

Mladeže u predelu pojasa treba ukloniti zbog mehaničke iritacije kojoj su izloženi, a mladež na leđima treba pregledati i ako predstavlja estetski ili medicinski problem odstraniti ga. Danas se preporučuje radiotalasna metoda za uklanjanje mladeža. Hirurško uklanjanje se preporučuje za velike mladeže i one koji pokazuju znakove maligne alteracije.

Teoretski svaki mladež može biti potencijalno „opasan“, ali ovo se pre svega odnosi na mladeže koji menjaju boju, nisu simetrični, imaju neravne ivice, nalaze se na mestima mehaničke iritacije itd.

Po Vašem opisu radi se o virusnim HPV bradavicama koje svakako treba odstraniti jer se veoma brzo umnožavaju. Metoda izbora je radiotalasni nož.

Odgovor Dr Solar:

Najaktuelniji pristup svakom profesionalnom i rekreativnom sportu je neophodnost unosa oligoelemenata i sportskih suplemenata. Intenzivni napori prilikom sporta neminovno dovode do katabolizma i oksidativnog stresa koji ozbiljno mogu narušiti zdravlje. Ovo je razlog da svoje telo, kako mišiće tako i druge organske sisteme zaštitite primenom mineralovitaminskih dodataka koji moraju biti stručno selektovani. Ovu vrstu protokola mora da posavetuje stručno lice. U Solar Medical Centeru dobijate savet za pravilnu primenu, doze i raspored korišćenja suplemenata u cilju najadekvatnijeg učinka u sportu, a ujedno bez neželjenih posledica. Saveti i preporuke se baziraju na medicinski potvrđenim dokazima, a preparati koji se nalaze u našem Two Worlds vitamin shopu odabrani su prema najvećoj oceni kvaliteta i efikasnosti.

Odgovor Dr Solar:

Najprecizniji rezultati procene tzv. nutritivnog statusa u svetu, a i kod nas, dobija se merenjem na segmentnom analizatoru strukture tela biorezonantnom metodom.

Body Galaxy 720 BC vaga predstavlja poslednju reč naučno-tehnološkog razvoja u ovoj oblasti.

Supernitnim performansama ovaj aparat će izvršiti analizu kompletnog telesnog sastava po regionima.

Visina se meri ultrazvučnim aparatom koji koriguje položaj tela prilikom merenja.

Poseban akcenat se stavlja na analizu pojasne gojaznosti koja je faktor procene kardiovaskularnog rizika. Za razliku od ostalih analizatora, dobijamo podatak o površini zahvaćenoj unutrašnjim masnim tkivom (visceralna masnoća), kao i predviđanje porasta masnoće oko organa u narednih 20 godina.

Unutrašnja gojaznost se prikazuje u tačnom broju kilograma, a dobijamo i podatak koliko se kilograma masnog tkiva nalazi u potkožnom sloju.

Izračunava kilograme mišićne mase, proteina i minerala.

Body Galaxy 720 biorezonantnim talasima procenjuje stanje cirkulacije putem odnosa telesnih tečnosti unutar i van ćelija u trupu i svakom ekstremitetu posebno.

Ovaj moćni aparat izračunava metabolizam u mirovanju, tzv. bazalni metabolizam, kao i sagorevanje energije na dnevnom nivou i tako se izračunava koliko je potrebno uneti kalorija da bi došlo do mršavljenja ili održavanja idealne telesne mase.

Fazni ugao je dragocen podatak koji putem procene stabilnosti ćelijskih membrana procenjuje zdravstveni rizik od ozbiljnih oboljenja i služi kao rani znak neophodne preventive.

Merenje traje jedan minut, princip je bezbolan i bez neželjenih dejstava.

Odgovor Dr Solar:

Hrom je uključen u metabolizam šećera, pa samim tim i u produkciju energije. Vitalni je element u sintezi holesterola, masti i proteina. Ovaj esencijalni mineral održava stabilnost nivoa šećera u krvi i potpomaže optimalnu insulinsku aktivnost. Na ovaj način indirektno smanjuje naglu hipoglikemiju, tj. padove šećera u krvi. Ovaj efekat stimuliše centar za glad, smanjenje energije, potrebu za slatkišima i umor. Poznato je da slatkiši – brzi šećeri – najbrže podižu nivo šećera u krvi, jer se brzo metabolišu tj. vare i postajemo žrtve prethodno unete pogrešne hrane. Program ishrane Solar 511 Life Style pravilnim unosom namirnica pomaže u izbegavanju ovog efekta i samim tim smanjuje apetit. Hrom ima izuzetno veliki broj blagotvornih efekata po naše zdravlje, čak i antiaging efekat uz smanjenje rizika od osteoporoze. Dodatno uz biotin (poznat i kao vitamin H) smanjuje insulinsku rezistenciju i “loš” LDL holesterol kod osoba sa insulin nezavisnim dijabetesom tj. dijabetesom tip II.

Odgovor Dr Solar:

Ovaj esencijalni oligoelement je veoma važan za funkionisanje prostate i pri razvoju reproduktivnih organa. Reguliše proteinsku sintezu, formiranje kolagena, poboljšava imunitet, zarastanje rana i još mnogo toga. Potpomaže apsorpciju vitamina A i E. Slično kao i selen, cink se nalazi u dosta niskim koncentracijama u našem zemljištu, a ovaj nedostatak dovodi do otežanog seksualnog sazrevanja, umora, povišenog holesterola, gubitka kose, slabog noćnog vida, infertiliteta, slabe memorije i sl. Sve ovo su oboljenja ili stanja koja na prvom mestu treba pokušati popraviti dodavanjem cinka, pa tek u nastavku pribeći određenim farmaceutskim manevrima. U Solar Medical Centru i Two Worlds supplement and beauty storu ovaj se preparat nalazi u okviru uobičajenog asortimana.

Odgovor Dr Solar:

Nesrećna okolnost za sve nas je činjenica da je još krajem osamdesetih uočen izuzetno mali nivo sadržaja selena oligoelementa u zemljištu Srbije i Crne Gore. Kiseli, neorganski vezan selen (u stenama u okolini Bora) biljke ne mogu asimilovati i na taj način se lanac naše ishrane veoma osiromašio ovim antioksidansom i zaštitnikom zdravlja.

Selen je bitan element našeg imuniteta, jer samo uz prisustvo dovoljne količine ovog elementa dva najvažnija antioksidativna enzima mogu ostvariti efikasnu zaštitu. Da bismo postigli dovoljnu aktivnost antioksidativne zaštite potrebno je 6 meseci piti ove suplemente. Tada se može napraviti pauza od mesec dana. Za to vreme nivoi selena će se ponovo smanjiti, te se tako i primena mora produžiti. Prema programu Solar 511 Life Style postoje osobe kojima se ovaj preparat mora preporučiti, a to su osobe sa rizikom ili postojećim dijabetesom, hipotireozom, sterilitetom, kao i osobe koje imaju maligne bolesti.

Odgovor Dr Solar:

Omega-3 masne kiseline imaju toliki broj blagotvornih delovanja na ljudsko telo, na metabolizam, na izgled, na rad mozga, kardiovaskularni i sve ostale organske sisteme da ih je, kako se u literaturi navodi, nemoguće nabrojati. Koriste se i u oblasti preventivne medicine tako da bi moj odgovor bio, jasno i kratko, DA.

Odgovor Dr Solar:

Postoji veoma veliki broj simptoma, ali ni jedan nije posebno specifičan da bi sa sigurnošću mogli ovaj nedostatak da dijagnostikujemo. Najpreciznije se ova dijagnoza postavlja u laboratorijama. Na žalost, podaci govore da je veliki deo svetske populacije sa niskim nivoima vitamina D3, a ovo je dokazano uzrok nastanka najozbiljnijih zdravstvenih problema danas. Program Solar 511 Life Style u svom poslednjem segmentu preporučuje dodatak D3 vitamina u skladu sa zdravstvenim stanjem svakog pacijenta posebno.

Odgovor Dr Solar:

Ukoliko leti provodite više vremena na otvorenom i izlažete lice i ramena sunčevim zracima minimum 15 minuta, neće biti potrebe za dodatnim unosom vitamina D3. No, ukoliko imate određenu zdravstvenu problematiku, koja zahteva povećan unos, tada nemate izbora jer ni sunčanje neće pomoći da postignete potrebne koncentracije vitamina D u telu. Napominjem da je ovaj vitamin, tj. hormon D3 veoma važan u prevenciji niza ozbiljnih bolesti.

Odgovor Dr Solar:

Svakako da je dobro unositi vitamin C. Antioksidativni efekat ovog dragocenog vitamina, utiče na poboljšanje i očuvanje zdravlja, a ujedno doprinosi većoj energiji, može uticati i na lepotu kože, poboljšanje cirkulacije tj. protoka i elastičnosti zidova krvnih sudova. Ipak, ima ga u namirnicama u dovoljnoj meri da ukoliko ne postoje jasni znaci nedostatka, vitamin C ćete u najboljoj formi moći da iskoristite iz hrane koju promoviše dobro koncipiran sistem ishrane Solar 511 Life Style sa preporučenim namirnicama bogatih vitaminom C.

Odgovor Dr Solar:

Mnogo, veliki broj studija je imao ovakav rezultat, a najpoznatija je ona koja je dokazala da crna čokolada utiče na podizanje serotonina, tzv.“ hormona sreće“. Poznato je da šećeri podižu raspoloženje, ali moramo biti veoma obazrivi. Prosti šećeri, u veoma kratkom periodu sjajnog raspoloženja nakon konzumiranja dovode do neopisive, jake, potrebe za dodatnim unosom bilo čega slatkog. Ovo se javlja jer naglo podizanje šećera ima za posledicu i isto tako nagli pad šećera u krvi sa pratnjom umora i bezvoljnosti. Zato je siguran način da postignete bolje raspoloženje lagana svakodnevna fizička aktivnost koju je najbolje imati ujutru pre doručka prema Solar 511 life style programu.

Odgovor Dr Solar:

Ukoliko duži period konzumiramo prženu, pohovanu hranu, previše crvenog mesa, gaziranih slatkih pića, koktela, alkohola, hranu previše industrijski obrađenu, uz mnoštvo aditiva, konzervanasa, doći će do ubrzanog procesa starenja i nagomilavanja masnog tkiva. Ne smemo preterivati ni sa jednom vrstom namirnica. Program Solar 511 life style insistira na balansiranoj, uravnoteženoj ishrani, pa bi trebalo smanjitii količinu “zdravih”namirnica kao što je voće sa velikom količinom šećera. Dozvoljeno je neograničeno jesti sveže povrće i salate. Alkohol je, takođe, uzrok umornog i starijeg izgleda usled otečenosti, a sa druge strane i dehidracije pa prema programu nije dozvoljena konzumacija više od jedne čaše.

Odgovor Dr Solar:

Svakako da su to namirnice iz grupe svežeg povrća i voća. Strogo kontrolisano uzgajan, organski i dobro opran obrok salate sa malo devičanskog ulja odličan je način da se pročisti sistem organa za varenje. Ovakav obrok bogat je vitaminima i mineralima, koji po pravilu nedostaju u brzoj hrani a ujedno ima visok sadržaj vlakana koja će pročistiti creva od otpadnih produkata neadekvatnog varenja. Loše svarena hrana se može zadržati i po više meseci, čak i godina, u našim crevima, čineći smetnje i zadržavanje toksina koji utiču na ubrzanje starenja. Kvalitetna riba, orašasti plodovi, šumsko i bobičasto voće dokazano mogu igrati značajnu ulogu u postizanju ovog cilja. Program Solar 511 life style potencira upotrebu visoko kvalitetnih namirnica, a u svom zelenom, DETOX danu postiže i ovaj cilj.

Odgovor Dr Solar:

Optimalan unos vode zavisi od mnogo faktora, od godišnjeg doba, spoljne temperature, fizičke aktivnosti itd. Najvažnije je da ujutru, nakon pranja zuba, unesete čistu vodu u sistem organa za varenje da se, tako reći, istuširate iznutra. Tokom dana pijte vode koliko ste žedni. Naravno izbegavajte neposredno pre, za vreme i odmah nakon glavnih obroka.

Odgovor Dr Solar:

Na zdrav način pet kilograma možete izgubiti u periodu od mesec dana. Ukoliko nemate zdravstvenih smetnji morate da smanjite količinu šećera i ugljenih hidrata na najmanju meru. Koristite samo tzv. složene šećere koji se nalaze u integralnim žitaricama. Proste šećere tzv. slatkiše, grickalice, prženi krompir i testa u potpunosti izbegavajte. Koristite integralni beskvasni ili tostirani hleb uz doručak i to najviše dve tanke kriške. Uz ručak možete jesti samo malo parče hleba do 35gr. Salate sa veoma malo maslinovog ulja možete konzumirati u neograničenim količinama. Izuzetno je važno da ste fizički aktivni. Hodajte brzo u trajanju od 15 -30 minuta svakog jutra pre doručka i imajte kratke intervale ubzanja u trajanju od 30 sekundi. Ukoliko ne usledi rezultat javite se u Solar Medical Center, a naši lekari specijalisti pomoći će detaljnim pregledom. Srećno!

Pouzdanost pilule za dan posle je oko 85-90%. Uzima se najkasnije 72h od rizičnog odnosa, a najbolji efekat ima u prvih 12-24h. Nakon 3-4 nedelje od uzimanja, neophodan je pregled ginekologa radi isključivanja trudnoće. Kod jedne od sedam žena javlja se mučnina, povraćanje, glavobolja, preosetljivost grudi, bolovi u stomaku i dr. Nema jasnih kontraindikacija za njihovu primenu, ali treba biti oprezan kod žena kod kojih postoji poremećaj funkcije jetre, zapaljenskih bolesti tankog i debelog creva itd.

„Vaginalni probiotici“, oralni ili vaginalni, održavaju balans vaginalne flore i na taj način štite od infekcije. Laktobacili, koji se nalaze u ovim preparatima, predstavljaju bakterije koje su normalno prisutne u vaginalnoj flori. Održavaju normalnu kiselost vagine i štite od razvoja infekcije. Međutim, u nekim slučajevima, čak i pored njihove primene može doći do pojave infekcije, što zavisi kako od imunološkog stanja pacijentkinje, tako i od vrste uzročnika.

Hlamidija spada u grupu seksualno prenosivih bolesti. Prenosi se tokom nezaštićenog seksualnog odnosa sa zaraženom osobom (vaginalnog, analnog ili oralnog), kao i sa majke na plod u toku porođaja. Ne može se preneti poljupcima, preko posteljine, daske na WC šolji, bazena, toplih kupki, nakita, odeće itd.

Odlaganje menstruacije je moguće primenom gestagenih preparata. Počnite da ih koristite 3-4 dana pre očekivane menstruacije i uzimajte ih onoliko dugo koliko je potrebno da se odloži, mada se ne preporučuje da to bude duže od 14 dana. Nekoliko dana nakon prestanka uzimanja javiće se menstrualno krvarenje. Njihova česta upotreba ipak nije preporučljiva. Ne smeju ga koristiti trudnice ili žene koje sumnjaju na trudnoću, u toku dojenja, vaginalnog krvarenja nepoznatog porekla, kod tromboembolijskih bolesti, bolesti jetre, tumora jetre, malignih tumora zavisnih od polnih hormona. Ove tablete nemaju kontraceptivni efekat. Zato se uvek posavetujte sa svojim ordinirajućim ginekologom pre upotrebe ovih preparata.

U toku terapije vaginalnih infekcija, kupanje u bazenu, jezerima ili moru nije zabranjeno, ali nije ni preporučljivo. Treba voditi računa i koja je terapija vaginaletama propisana, jer se može smanjiti dejstvo određenih vaginaleta. Ukoliko odlučite da se kupate, onda odmah po izlasku iz vode na suvo telo navucite čist i suv kupaći kostim i odmarajte na čistom i suvom peškiru.

Mnogi roditelji i mlade devojke su u zabludi ako misle da ne treba da idu kod ginekologa ukoliko nisu imale seksualne odnose. Međutim, lekari preporučuju da na pregled dođu što pre, kako bi ostvarile prvi kontakt sa ginekologom, upoznale telo i njegove funkcije, ali i dobile savete o kontracepciji i polnim bolestima pre nego što se upuste u seksualne odnose.

Pregledi devojaka koje još nemaju polne odnose u velikoj meri su olakšani uvođenjem ultrazvučnih aparata, jer lekar može da vidi izgled i veličinu materice i jajnika, što se sve radi bezbolno preko stomaka. Upravo na osnovu ovakvih pregleda ginekolog može da utvrdi da li je sve u redu sa organima i postoje li potencijalni problemi. Svakako će mu biti važni i podaci o menstrualnom ciklusu, na osnovu kojih može da donese zaključke da li reproduktivni organi funkcionišu kako bi trebalo.

Ono što bi svaka devojka trebalo da učini je, ako oseti bol, izostanak ciklusa ili bilo kakav ginekološki problem, da se odmah javi lekaru. Pojačan iscedak iz vagine, svrab, peckanje i neprijatan miris takođe su razlozi za posetu ginekologu.

Ako primetite promene u vaginalnom iscetku ili slično, takođe se uputite kod ginekologa, jer je to znak da vas je možda partner zarazio nekom polno prenosivom bolešću ili ste, pak, zaradili infekciju.

Bol nakon seksa nije normalna pojava, kao ni krvarenje tokom ili nakon seksa. Ako vam se dogodi bilo koja od ove dve stvari, odmah se obratite ginekologu.

Ovo je posebno važno ako imate novog partnera. Kako biste izbegli neugodne situacije i sačuvali zdravlje, otvoreno porazgovarajte i zatražite testiranje na polno prenosive bolesti. Iako razgovor može biti neugodan, prevencija je u ovom slučaju najvažnija.

Kod žena je jako važno otići u WC i isprazniti mehur nakon seksa i to bi vam savetovao svaki ginekolog. Žene imaju kraću mokraćnu cev od muškaraca, a seks može pogurati loše bakterije u mokraćni kanal, što može dovesti do peckanja, boli i infekcija.

Možda vašem partneru tuširanje nakon seksa izgleda kao loš znak, ali ovo je jako važno za vaše zdravlje, posebno vaginalno. Tuširanjem ćete isprati urinarne i ostale infekcije.

Vanredne posete ginekologu treba obaviti u slučaju: neredovnih i bolnih menstruacija, izostanka menstruacije, jakih bolova pri odnosima, problema sa mokrenjem, promenama na dojkama ili drugih bolova u predelu stomaka itd.

Kako bilo, ništa ne treba prepuštati slučaju, jer se redovnim posetama ginekologu ili po uočenim zdravstvenim problemima sprečavaju bolesti, a rano otkrivanje mnogih bolesti doprinosi potpunijem izlečenju.

Danas su žene izložene velikim psihofizičkim naporima, nezdravom uticaju savremenog načina ishrane i života, tako da preventivnim pregledima treba sačuvati zdravlje, brak i porodicu.

Pre stupanja u intimne odnose, devojke treba da se posavetuju sa svojim ginekologom povodom kontracepcije. Kod ginekologa se treba raspitati i o raznim infekcijama polnih organa, polno prenosivim bolestima i načinima zaštite od istih.

Ginekološki plan bi trebalo da izgleda ovako:

PAPA-TEST

Jedanput godišnje ako je nalaz Papa-testa uredan.

ULTRAZVUK

Na 6 meseci do jedanput godišnje.

BRIS

Jednom godišnje i ciljano u slučajevima kada imate iscedak i neugodan miris i ako osećate bol, svrbež, peckanje i slično.

PREGLED DOJKI

Jedanput godišnje.

U slučaju da željena trudnoća izostaje duže vreme, treba se javiti ginekologu, jer razlog mogu biti i lako rešivi problemi, ne sterilitet. Uzrok izostajanja tako željene trudnoće može npr. biti neka „laka“ infekcija, prekomerna ili nedovoljna telesna težina, preveliki psihofizički umor itd.

Ginekolozi se slažu sa mišljenjem da žene u reproduktivnom dobu treba da idu na preglede i kontrolu otprilike na svakih šest meseci, a najređe jednom godišnje.

Za žene u zrelijim godinama preporučuje se redovni ginekološki pregled jednom godišnje.

Za trudnice kod kojih nema drugih problema redovni ginekološki pregledi poželjni su jednom mesečno tokom trajanja trudnoće.

Ovo su, naravno, neke prosečne norme, ali ako ima potrebe, na genekološke preglede treba ići češće.

Zakažite pregled

Naše osoblje će u što kraćem roku da odgovori na Vaš zahtev i da vas obavesti o slobodnim terminima. Budite slobodni da zakažete pregled putem forme na sajtu.