Osobe koje obole od dijabetesa moraju značajno da poboljšaju svoj životni stil. Potpuna eliminacija faktora rizika je neophodna. Balansirana, optimizovana ishrana je najbolji izbor. Pravilna upotreba ugljenih hidrata se, pre svega odnosi na prilagođavanje terapijskim modelima insulino-terapije.

Tokom ove bolesti se mora ograničiti upotreba mlečnih proizvoda, slatkiša i žitarica, a akcenat se poklapa sa pravilima mediteranske dijete koja se danas smatra najzdravijim načinom ishrane.