fbpx

Kako da znamo da nam nedostaje vitamin D?

Odgovor Dr Solar:

Postoji veoma veliki broj simptoma, ali ni jedan nije posebno specifičan da bi sa sigurnošću mogli ovaj nedostatak da dijagnostikujemo. Najpreciznije se ova dijagnoza postavlja u laboratorijama. Na žalost, podaci govore da je veliki deo svetske populacije sa niskim nivoima vitamina D3, a ovo je dokazano uzrok nastanka najozbiljnijih zdravstvenih problema danas. Program Solar 511 Life Style u svom poslednjem segmentu preporučuje dodatak D3 vitamina u skladu sa zdravstvenim stanjem svakog pacijenta posebno.