Pregled se radi u ležećem položaju. Lekar nanosi gel na sondu ultrazvučnog aparata i istom prelazi preko kože vrata. Prilikom pregleda pacijent ne oseća nikakav bol a samo ispitivanje traje od oko 30 minuta, nakon čega pacijent dobija objašnjenje i pisani izveštaj.