fbpx

Ko ne sme koristiti naše usluge radiotalasnog liftinga?

Trudnice i osobe koje imaju pejsmejker, kao i osobe koje imaju neku sistemsku bolest vezivnog tkiva.