fbpx

Koje su kontraindikacije ili neželjeni efekti?

Neželjenih efekata nema, ponekad se javi blago crvenilo koje prolazi za 30-60 minuta, a kontraindikacije su trudnoća, sistemske bolesti vezivnog tkiva i pejsmejker.