Nedovoljan mineralni sastav kao rezultat Body Galaxy analize ukazuje na lošu konstrukciju koštanog tkiva i može se odnositi na povećan rizik od osteopenije i prekurzora osteoporoze. Postoje analize studija koje su pokazale podudaranje sa rezultatima na DEXA. Niska koncentracija minerala pokazuje povećanu potrebu za nadoknađivanjem minerala i vitamina kao suplemenata i nutritivne manevre.