Efekat je u zavisnosti od tipa kože vidljiv 6 – 12 meseci.