Radiotalasi nemaju nikakve veze sa radijacijom i zračenjem.