Kao i kod mnogih karcinoma, rak kože nastaje kada oštećene ćelije nekontrolisano rastu. Većina oštećenja ćelija kože nastaju izlaganjem ultraljubičastom (UV) zračenju od sunca ili sunčanja. Ćelije takođe mogu biti oštećene nasleđenim mutacijama DNK ili greškama u replikaciji ćelija, ili se mogu razviti kod pacijenata čiji je imunološki sistem slab, poput onih koji su primili transplantaciju organa ili bili zaraženi virusom HIV.