fbpx

Šta je hemoglobin?

Hemoglobin predstavlja sastojak crvenih krvnih zrnaca. On prenosi kiseonik iz pluća u tkiva i ugljen-dioksid iz tkiva nazad u pluća. Svakim udahom krv u plućima dobija kiseonik i zahvaljujući upravo hemoglobinu distribuira ga do svih tkiva i organa.

Normalna koncentracija – 110 – 180 g/l

Snižena koncentracija ukazuje na anemiju.

Povećana koncentracija je u stanjima hemokoncentracije organizma, kod policitemija, kao i kod povišenih eritrocita.