fbpx

Šta je piramida ishrane?

Nakon velikog broja pretrpljenih izmena piramida ishrane ostaje i danas najpoznatiji grafički prikaz odnosa 5 grupa namirnica baziranih na dnevnom unosu. Predstavlja uputstvo za dnevni zdravi izbor količine i vrsta namirnica.