Značenja nekih od skraćenica kod rezultata krvne slike su:

  • RBC– eritrociti (crvena krvna zrnca),
  • WBC– leukociti (bela krvna zrnca) služe za obranu organizma od bakterija, virusa i gljivica,
  • PLT– trombociti (krvne pločice) učestvuju u stvaranju ugrušaka i zaustavljanja krvarenja,
  • Hb – koncentracija hemoglobina,
  • Hct – udeo krvnih ćelija ili hematokrit u ukupnom volumenu krvi,
  • MCV – srednji volumen eritrocita,
  • MCHC – srednja koncentracija hemoglobina u eritrocitima,
  • RDW – širina distribucije eritrocita, sortiranje eritrocita prema veličini,
  • MTV – prosečni srednji volumen trombocita.