Karcinom debelog creva je bolest koja se može na vreme otkriti preventivnim pregledima i sa velikim uspehom lečiti ukoliko je blagovremeno otkriven.

Za sve pacijente, nezavisno od pozitivne porodične anamneze, preporuka je da se jednom u dve godine radi FOBT, test na nevidljivo-okultno krvarenje iz debelog creva. Sa pregledima se započinje kod osoba bez tegoba, koji nemaju vidljivo krvarenje iz debelog creva od 50. godine života. Pozitivan FOBT je indikacija za kolonoskopski pregled debelog creva. Statistički gledano najčešći razlog krvarenja budu hemoroidi, polipi i neka benigna stanja. Jedan broj pacijenta ima krvarenje kao posledicu karcinoma i prekancerogenih stanja.

Pregledi kod osoba koje imaju pozitivnu porodičnu anamnezu treba započeti ranije, deset godina pre godine života u kojoj je srodnik oboleo od karcinoma debelog creva. Deset godina traje kancerogeneza i to je vremenski prostor gde se može na vreme uhvatiti promena sluznice koja ima značaj.