fbpx

Za koje promene na koži je tehnika uklanjanja radiotalasima odgovarajuća?

Ovo je najsavremenija tehnika za sve vrste mladeža, bradavica, dermatofibroma, hiperkeratoza, kondiloma itd.