Manjak vode u ćelijama ukazuje na dehidraciju tela i može dovesti do elektrobalansa, Hemokoncentracija. Ovo se direktno odražava na rad svih organskih sistema, naročito kardiovaskularni i centralni nervni sistem. Radni poremećaj i ritam rada srca se ogleda u funkciji pluća itd. Poremećaj svesti, vrtoglavica, zamagljivanje vida i halucinacije su takođe česte pri dehidraciji. Zadržavanje vode odnosi se na slabu cirkulaciju, nedostatak proteina u krvi, bubrežne bolesti itd.