Masnoća u nutritivnim preporukama kod dijabetesa

Masnoća je dobar izvor liposolubilnih vitamina, ali se sa korišćenjem ne sme preterivati.