Uklanjanje mladeža radiotalasnom metodom

Mladeži su promene na koži koje nastaju taloženjem pigmentnih ćelija - melanocita. Najčešće su braon ili crne boje. Mladeži mogu da se pojave bilo gde na koži, pojedinačno ili u grupama.